Injisering & Vanntetting


Injisering & Vanntetting

Har du en betongvegg eller betongdekke som lekker gjennom en sprekk? Vi har kompetanse og utstyr til å tette sprekker slik at lekkasjen opphører. Kontakt oss for mer informasjon. 

IMG_0384