Personvern


Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg som er boligkjøper, kommer i kontakt med oss som potensiell boligkunde, eller er en kontaktperson hos enten leverandør eller samarbeidspartner til å forstå hvilke personopplysninger vi behandlerom deg. Erklæringen beskriver hvorfor vi samler inn personopplysningene, hvordan de brukes av oss samt hvilke rettigheter du har. Behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre tjenester og utføre vår daglige virksomhet .

Personvernerklæringen omfatter Malvin Varne AS med datterselskaper

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende er om disse direkte eller indirekte (i kombinasjon med andre opplysninger) kan identifisere en fysisk person.

I følgende avsnitt beskrives hvilke personopplysninger vi behandler til hvilke formål.

Personopplysninger om eksisterende kunder

Hvis du er en registrert boligkunde kan vi lagre følgende personopplysninger: Navn, telefonnummer, adresser, epostadresse, fødselsdato og fødselsnummer.

Har du kjøpt bolig hos oss vil også din epostkorrespondanse, historikk og oppfølging av boligen bli lagret for å kunne gi deg best mulig oppfølging ved henvendelser. Eksisterende kunder hos oss vil få tilsendt epost for å oppdatere sine kontaktdata samt hvilke tjenester som de ønsker å abonnere på, eksempelvis kampanjer, nyhetsbrev og viktige varslinger.

Opplysningene vil bli oppbevart i hele garantiperioden som er 5 år. Du vil deretter bli kontaktet på epost med spørsmål om du fortsatt samtykker til at vi oppbevarer personopplysningene. Vi gjør dette for å kunne slå opp i historikk om din bolig og saksbehandling ved forespørsel fra deg.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vil være hos selskapet du har kjøpt en bolig  og som eier prosjektet. Personopplysninger deles ikke med tredjepart.

Personopplysninger om besøkende på nettsiden

Når du besøker vår nettside vil vi i den forbindelse behandle følgende opplysninger om deg:

–          loggfiler som f.eks. IP-adresser, nettlesertype, operativsystemer samt bruk og navigasjon på våre nettsider.

Personopplysninger som samles inn i forbindelse med ditt besøk på nettsiden benyttes for følgende formål:

–          For å tilby deg en bedre og mer tilpasset opplevelse mens du besøker nettsiden. Opplysningene brukes også får å føre statistikk over hvilke sider som er mest besøk og på hvilket tidspunkt for å tilpasse innholdet bedre til våre besøkende på nettsidene. Se vår cookies erklæring

Personopplysninger om leverandørers kontaktpersoner

Malvin Varne AS får levert tjenester fra ulike leverandører. For å kunne inngå avtaler om levering av produkter og tjenester vil vi samle inn opplysninger om potensielle og eksisterende leverandørers kontaktpersoner, herunder:

–          Navn, telefonnummer og e-postadresse

Personopplysninger som samles inn i forbindelse med leverandørkontakt benyttes for følgende formål:

  • For å kunne forhandle med potensielle leverandører
  • For å inngå avtale med nye leverandører
  • For å forvalte eksisterende leverandørforhold
  • For å avslutte avtale med leverandør

Personopplysningene oppbevares så lenge vi har et kundeforhold med leverandøren, hvis du skifter jobb, stilling eller slutter kan du kontakte oss for få begrenset, endret eller slettet personopplysningene dine. Du vil uansett bli kontaktet på epost etter 5 år om du fortsatt samtykker til å være registrert hos oss.

Nyhetsbrev og markedsføring

Som registrert kunde vil du få tilbud om ulike nyhetsbrev, kampanjer og viktige meldinger som du kan melde deg av til enhver tid hvis du ikke ønsker å delta. Interessenter og besøkende vil ikke motta noen form for reklame såfremt man ikke har lagt inn kontaktinformasjon og samtykket til å bli kontaktet.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vil være Malvin Varne AS

Personopplysningene oppbevares så lenge det er salg av boliger i det aktuelle prosjektet. Det kan også være flere byggetrinn eller lignende prosjekter i nærheten. Du vil bli kontaktet på epost etter 5 år om du fortsatt samtykker til å være registrert hos oss.

Informasjonssikkerhet og lagring

Malvin Varne ASS har organisatoriske og tekniske tiltak iverksatt for å sørge for at dine personopplysninger behandles sikkert og i henhold til krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i gjeldende personvernlovgivning.

Cookies – Informasjonskapsler

Her kan du se en oversikt over informasjonskapsler på sidene våre

Rettigheter

Som registrert har du rett til å be oss om innsyn i de personopplysninger vi oppbevarer og behandler om deg. Vi har også et ansvar for å slette personopplysninger som ikke lenger er nødvendig for virksomhetens oppgaver og/eller hvor personen det gjelder ikke lenger ønsker å være registrert hos oss. Du kan til enhver tid kontakte oss for å få rettet, begrenset eller bli slettet såfremt vi ikke har en avtalemessig eller rettslig forpliktelse til å oppbevare personopplysningene (eksempelvis garantiansvar til boligkjøpere). Dersom du mener Kruse Smith ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven har du rett til å sende klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighet. Kontakt oss på epost vedrørende ønsker om begrensning, sletting eller endring av personopplysningene dine.

Endringer til personvernerklæringen

Malvin Varne AS forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen, for eksempel ved endrede regulatoriske krav. Dersom det gjøres endringer av betydning til denne personvernerklæringen, vil du som registrert bli skriftlig informert om dette.

Kontakt oss!

I Malvin Varne AS er vi opptatt av ditt personvern og at du skal oppleve oss som en seriøs og trygg aktør. Hvis du har spørsmål om ditt personvern er du velkommen til å ta kontakt med oss, vi vil besvare din henvendelse så raskt det lar seg gjøre.