Miljø


Hos oss i Malvin Varne AS er miljø viktig. Vi var første entreprenør i vår bransje som miljøsertifiserte seg gjennom miljøfyrtårn i distriktet, og det uten avvik.

Miljøfyrtårn

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomheten oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Vi er sertifisert i bransje Entreprenører og sertifikatet ble tildelt etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Det kalles å ta miljøansvar i praksis!