Totalentreprise driftsbygning Borgardalen Avfallsanlegg


Enda en totalentreprise. Denne gangen for VAR avdelingen i Karmøy Kommune. Vi skal byge dette flotte bygget som er tegnet av Vikanes Bungum Arkitekter AS. 

Bygget skal stå ferdig ved årsskiftet 2017. Vi takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid med kunden. 

468 ad