Storkontrakt med Aibel


Vi har signert en stor kontrakt med Aibel for leveranse av betongarbeider og betongelementer til elektrifiseringen av Johan Sverdrup fase 2. Arbeidene skal skje ved Kårstø og prosjektlederen vår er allerede i gang med planleggingen. Oppstart på byggeplass blir i september 2019 og alle arbeider skal være ferdigstilt til sommeren 2020.

468 ad