Ny kontrakt – sikringstanker for Lorentz Storesund & Sønner As


Lorentz Storesund & Sønner As skal sikre tankanlegget og vi har fått kontrakten med grunnarbeider og støp av sikringsmurer. I tillegg skal det bygges et lagerbygg på tomten. Arbeidene vil starte tidlig mai 2018 og ferdigstilles før nyttår. Petter J. Rasmussen AS prosjekterer, søker og står for byggeledelse av arbeidene. Vi takker for tilliten. Kontraktens verdi er mellom 16 og 17 million. 

(Bilde: Lorentz Storesund & Sønner As)

468 ad