Kontrakter


Vi er tildelt arbeidene med utvidelse av Nedstrandstunet for Tysvær Kommune. Kontrakten er en tømmerentreprise for et tilbygg. Arbeidene er i gang og forventes å være ferdigstilte i løpet av...

Read More

Vi har signert en stor kontrakt med Aibel for leveranse av betongarbeider og betongelementer til elektrifiseringen av Johan Sverdrup fase 2. Arbeidene skal skje ved Kårstø og prosjektlederen vår er allerede i gang med planleggingen. Oppstart på byggeplass blir i september 2019 og alle arbeider skal være ferdigstilt til sommeren...

Read More

– tilbyr alle arbeiderne jobb Etter at det tidligere ble kjent at Kruse Smith legger ned avdelingen i Haugesund har partene vært i samtaler om å sikre arbeidsplassene lokalt. Malvin Varne AS vil tilby alle fagarbeiderne som ønsker å bytte jobb et tilbud. Samtidig har Kruse Smith Entreprenør AS og Karmøyfirmaet Malvin Varne AS inngått en intensjonsavtale på fremtidige betongarbeider på Haugalandet • Malvin Varne AS kjenner...

Read More

Vi har signert nye kontrakter på ytterligere 4 forflater med Dokk Husøy AS. Arbeidene er i gang og dette sikrer arbeid for mange av våre ansatte mot sommeren 2019. Vi takker for tilliten.   

Read More

Vi er stolte over å ha overlevert det som blir omtalt som Norges flotteste forflate i betong. Vi har utført prosjektledelse, sertifisering, betongarbeider og tømrerarbeider inkludert innredning på flåten.  Det er store dimensjoner på disse flåtene, og denne er hele 800m2 i grunnflate.  En stor takk til Dokk Husøy AS for tilliten. 

Read More

Lorentz Storesund & Sønner As skal sikre tankanlegget og vi har fått kontrakten med grunnarbeider og støp av sikringsmurer. I tillegg skal det bygges et lagerbygg på tomten. Arbeidene vil starte tidlig mai 2018 og ferdigstilles før nyttår. Petter J. Rasmussen AS prosjekterer, søker og står for byggeledelse av arbeidene. Vi takker for tilliten. Kontraktens verdi er mellom 16 og 17 million.  (Bilde: Lorentz Storesund & Sønner...

Read More